Khây sơn mài cẩn trai và vỏ trứng bộ 3 đa chức năng.

Giá: Liên hệ